FLOORCONTACT, s.r.o., Golčova 486, Praha
tel: +420 244 471 525, email: rohoze@floorcontact.cz

        

Údržba a čištění

Vhodná a pravidelná údržba:
• prodlouží životnost rohože, protože snižuje brusné působení nečistot na vlákna
• zvýší efektivitu úklidu, protože zabrání vnášení nečistot a vody z rohože do budovy
• udržuje dobrý vzhled a přispívá k dobrému image budovy

BSI (Britský normalizační ústav) v jednom ze svých dokumentů uvádí: „Pro zajištění uspokojivé výkonnosti jakéhokoliv podlahového systému pro vstupní prostory je důsledné pravidelné čištění.“ (Podlahové systémy pro vstupní prostory - výběr, instalace a údržba, BS 7953; 99, k dispozici u BSI)

Pokud jsou rohože Nomad správně umístěny s ohledem na způsob použití a typ provozu a udržovány podle pokynů 3M pro čištění a údržbu, 3M zaručuje typickou pětiletou životnost (s výjimkou rohoží Nomad Terra 6050 a Nomad Aqua 4500, pro které platí typická tříletá životnost).

Více informací najdete v našich podrobných pokynech pro čištění a údržbu.

Nomad Terra

denní luxování týdenní čištění vodou a běžným saponátem

Nomad Aqua

denní luxování a týdenní čištění vodou a běžným saponátem pravidelná hloubková injektáž a extrakce